Συλλογή Λητώς και Κωστάκη Σεβέρη

Στο Μουσείο φιλοξενείται μια αξιόλογη Συλλογή αρχαίας κυπριακής κεραμικής, η Συλλογή Λητώς και Κωστάκη Σεβέρη. Πρόκειται για την πατρική Συλλογή του Δημοσθένη και Νίκου Σεβέρη, με τους οποίους συνεργάστηκε το Μουσείο για την φιλοξενία των αρχαιοτήτων σε ειδική αίθουσα στον εκθεσιακό χώρο της πτέρυγας «Κωνσταντίνος Λεβέντης».

Η επιλογή της συνεργασίας με την οικογένεια Σεβέρη και η φιλοξενία της Συλλογής σε μακροπρόθεσμο δανεισμό δεν ήταν τυχαία. Η νέα πτέρυγα του Μουσείου όπου εκτίθεται σήμερα η Συλλογή, αποτελούσε την οικία του πρώτου Δημάρχου της Λευκωσίας Χριστόδουλου Σεβέρη (1874-1955) πατέρα του πρώτου συλλέκτη αρχαιοτήτων της οικογένειας, Δημοσθένη Χρ. Σεβέρη. Τη Συλλογή ανέλαβαν αργότερα και εμπλούτισαν με πάθος ο γιος του Κωστάκης με τη σύζυγό του Λητώ, το γένος Λυμπουρίδη, η οποία υπήρξε συγγραφέας και δεινή γνώστρια της κυπριακής ιστορίας και αρχαιολογίας. Με μεθοδικότητα εμπλούτισαν τη Συλλογή με αντικείμενα, κυρίως κεραμική, τα οποία καλύπτουν την χρονική περίοδο από την Χαλκολιθική περίοδο μέχρι και τα ελληνιστικά χρόνια. Η Συλλογή εστιάζει κυρίως στην ιστορία της κυπριακής τέχνης και την εκπαίδευση.

Στην αίθουσα «Λητώ και Κωστάκης Σεβέρης» εκτίθεται ένας μεγάλος αριθμός επιλεγμένων αντιπροσωπευτικών αρχαιοτήτων της Συλλογής με χρονολογική σειρά και συνοδεύεται από ένα πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό κυρίως για παιδιά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.


Copyright © 2023 The Leventis Museum. All rights reserved. Website by Cape IT Ltd