Διά Μουσείου Μάθηση

Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας ως το ιστορικό Μουσείο της πρωτεύουσας, συμμετέχει ενεργά στον τομέα της μουσειακής εκπαίδευσης ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του το 1989. Στοχεύοντας στην προσέγγιση και άμεση επαφή με το κοινό και με επισκέπτες κάθε ηλικιακής ομάδας, το Λεβέντειο απευθύνεται σε σχολεία, σε παιδιά και τις οικογένειες τους καθώς και σε ενήλικες.

Έναυσμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αποτελούν οι εκθεσιακές ενότητες και συλλογές του Μουσείου, με εκθέματα που σκιαγραφούν την ιστορία της Λευκωσίας και της Κύπρου από την αρχαιότητα έως σήμερα, καθώς επίσης οι περιοδικές εκθέσεις που φιλοξενούνται τακτικά στους χώρους του.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αυτής πολιτικής, σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα ενδιαφέρον σύνολο δράσεων εκπαιδευτικής φύσεως όπως προγράμματα, ξεναγήσεις και διαλέξεις, ψηφιακές εφαρμογές και εργαστήρια. Οι δράσεις αυτές αποτελούν την αφετηρία γνωριμίας μικρών και μεγάλων επισκεπτών με τον κόσμο του Μουσείου και των ξεχωριστών του αντικειμένων και προσδιορίζουν την εκπαίδευση ως μουσειακή εμπειρία, ως ανάπτυξη δυνατοτήτων έρευνας και ανακάλυψης σε ένα περιβάλλον ενεργητικών συνθηκών μάθησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα παιδιά και τις οικογένειες τους που επιθυμούν να επισκεφθούν το Μουσείο στον ελεύθερο τους χρόνο βιώνοντας μια μέρα μάθησης, εξερεύνησης και διάδρασης.

Μπορείτε να επιλέξετε να παρακολουθήσετε και να λάβετε μέρος σε κάποιο από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα που υλοποιούνται ειδικά για οικογένειες ή να πραγματοποιήσετε μια ελεύθερη επίσκεψη.

Η επίσκεψη οικογενειών με παιδιά, χωρίς την παρουσία λειτουργού του Μουσείου, υποστηρίζεται από εκπαιδευτικά μέσα τα οποία εξοικειώνουν τα παιδιά με τον μουσειακό χώρο, προκαλούν διάθεση για έρευνα, προσωπική δημιουργία και ψυχαγωγία.

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του Μουσείου διοργανώνεται επιπλέον κάθε Οκτώβριο ο Μήνας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Μάθηση, Δημιουργία και παιχνίδι. Ένας μήνας αφιερωμένος στους μικρούς μας φίλους και τις οικογένειες τους με προγράμματα και άλλες βιωματικές δραστηριότητες.


Copyright © 2024 The Leventis Museum. All rights reserved. Website by Cape IT Ltd