Συνεργασίες

Συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου

Διατηρείται σε τακτική βάση πολύμορφη συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, τόσο σε επιστημονικά προγράμματα και δημοσιεύσεις, όσο και σε ανταλλαγές και δανεισμούς εκθεμάτων με κοινό στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου μας.

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Μουσείο συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγκεκριμένα με την Μονάδα Αρχαιολογίας και το Τμήμα Πληροφορικής. Στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων και παρουσίασης αποτελεσμάτων έρευνας σε συνέδρια η Μονάδα Αρχαιολογίας υποστηρίζει το Μουσείο με τις σύγχρονες τεχνικές και την τεχνογνωσία που διαθέτει. Παράλληλα το Μουσείο παρέχει την ευκαιρία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου να μελετήσουν συλλογές και αρχεία του Μουσείου στο πεδίο της έρευνάς τους.

Επιπρόσθετα σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής εφαρμόζονται και προβάλλονται τα ερευνητικά διαδραστικά προγράμματα στους μόνιμους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου. Ως συνεργάτης του Πανεπιστημίου Κύπρου το Μουσείο παρέχει το απαιτούμενο φωτογραφικό και άλλο υλικό από τις συλλογές του, πληροφορίες και μελέτες και συγγράφει σχετικά κείμενα, και έχει ταυτόχρονα την εποπτεία της υλοποίησης των σχετικών προγραμμάτων.

Συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου

Το Λεβέντειο Μουσείο κατόπιν συμφωνίας συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Κύπρου και συγκεκριμένα με το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία (STARC). Ποικίλα προγράμματα υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη και σχετίζονται με τη μελέτη, έρευνα και συντήρηση συλλεκτικών αντικειμένων του Μουσείου, με χρήση τις μη-καταστρεπτικές αρχαιομετρικές μεθόδους και εφαρμογές που επιτρέπει ο τεχνολογικά προηγμένος εξοπλισμός του Ινστιτούτου.

Ταυτόχρονα το Μουσείο είναι εταίρος του Ινστιτούτου σε διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Στηρίζει επίσης μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ινστιτούτου παρέχοντας πληροφορίες, υλικό και την δυνατότητα μελέτης σε συλλογές και αρχεία του Μουσείου.

Άλλες συνεργασίες

Με την στενή συνεργασία της Λεβεντείου Πινακοθήκης, του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου και του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου, γίνεται κατορθωτή η οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, λοιπών εκδηλώσεων και προγραμμάτων του Μουσείου. Με τις συνδιοργανώσεις επιτυγχάνονται κοινοί στόχοι των εμπλεκομένων συνεργατών, όπως μελέτη, τεκμηρίωση και προβολή σημαντικών πτυχών της κυπριακής ιστορίας, της πολιτιστικής, αλλά και της φυσικής κληρονομιάς του τόπου, συμβάλλοντας έτσι στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Copyright © 2023 The Leventis Museum. All rights reserved. Website by Cape IT Ltd