Αρχείο και Βιβλιοθήκη

Οι εκδόσεις και τα αρχεία του Μουσείου είναι προσβάσιμα κατόπιν σχετικής άδειας σε φοιτητές και ερευνητές που θέλουν να μελετήσουν κυρίως την ιστορία της πόλης αλλά και της Κύπρου γενικότερα.

Η φωτοθήκη του Μουσείου περιλαμβάνει πλούσια συλλογή παλαιών φωτογραφιών που απέκτησε το Μουσείο από τις συλλογές των Ιωάννη Φώσκολο, Φέλιξ Γιαξή, Ευθύβουλου Τουφεξή, Απόστολου Βερβέρη, Αγνής Μιχαηλίδου, του Δήμου Λευκωσίας, και από πολλές άλλες συλλογές. Οι φωτογραφίες απεικονίζουν δρόμους και πλατείες της Λευκωσίας, μεταφορικά μέσα, τα τείχη και τις πύλες της πόλης, ανθρώπους και τις ασχολίες τους, αρχαία μνημεία, εκκλησίες και άλλα κτήρια, εορτές και πανηγύρια, μαθητές και σχολεία, και διάφορα ιστορικά γεγονότα. Το αρχείο περιλαμβάνει πέραν των 5.000 φωτογραφιών.

Η βιβλιοθήκη φιλοξενεί ιστορικές και άλλες εκδόσεις που έχουν σχέση με τη Λευκωσία καθώς και σπάνιες κυπρολογικές εκδόσεις. Στη βιβλιοθήκη υπάρχει επίσης πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο των συλλογών του Μουσείου «LEVENTIS». Η χρήση της βιβλιοθήκης και του ηλεκτρονικού αρχείου των συλλογών γίνεται επίσης κατόπιν άδειας.

Copyright © 2023 The Leventis Museum. All rights reserved. Website by Cape IT Ltd