Ερευνητές

Ερευνητές του Μουσείου

Στο πλαίσιο και με στόχο την επιστημονική έρευνα και προβολή των συλλογών, ερευνητές του Μουσείου συμμετέχουν σε διεθνή, ευρωπαϊκά ή τοπικά επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις, παρουσιάζοντας σε μορφή διάλεξης ή ανακοίνωσης αποτελέσματα των ερευνών τους.

Ερευνητές - Επισκέπτες

Κύπριοι και ξένοι ερευνητές και φοιτητές μελετούν στο Μουσείο θέματα που σχετίζονται με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου και ιδιαίτερα της Λευκωσίας. Η έρευνα και η εργασία τους στο Μουσείο αναγνωρίζεται ως μέρος των σπουδών τους, της μεταπτυχιακής, διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής τους διατριβής από ανώτερα ιδρύματα και πανεπιστήμια στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Copyright © 2023 The Leventis Museum. All rights reserved. Website by Cape IT Ltd