Μόνιμες Εκθεσιακές Ενότητες

Η δημιουργία συλλογών για Μουσείο υπήρξε μεγάλη πρόκληση.

Υπήρχε το όραμα, αποκτήθηκε το κτίριο, στήθηκε ο μηχανισμός λειτουργίας, αλλά το ίδιο το Μουσείο δεν είχε ούτε ένα αντικείμενο προς έκθεση. Με τη συμβολή του Συνδέσμου Φίλων του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου και με τη στήριξη του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη κατέστει εφικτή η δημιουργία της πρώτης συλλογής του Μουσείου, που αποτελείτο από 300 ιστορικά αντικείμενα. Κύριος στόχος ήταν η δημιουργία συλλογών, που να μπορούν δια μέσου των εκθεμάτων τους, να εξιστορούν μέσα από το πέρασμα των αιώνων, τη διαχρονική ιστορία της πόλης της Λευκωσίας.

Στις 20 Απριλίου το Μουσείο λειτούργησε με μια υποτυπώδη συλλογή, τριακοσίων αντικειμένων αλλά και με συνοδευτικό πληροφοριακό υλικό που βοηθούσε τον επισκέπτη να γνωρίσει την ιστορία της πόλης μέσα από πτυχές γνωστές και άγνωστες για κάθε ιστορική περίοδο. Η αρχή είχε γίνει.

Από τότε μέχρι σήμερα, οι συλλογές του Μουσείου επεκτάθηκαν και εμπλουτίστηκαν με μοναδικά αντικείμενα της ιστορίας της πόλης. Σήμερα περισσότερα από 10.000 αντικείμενα απαρτίζουν τις μόνιμες και τις ιδιαίτερες συλλογές του Μουσείου και διηγούνται την ιστορία της πόλης της Λευκωσίας μέσα από τις ακόλουθες εκθεσιακές ενότητες: Αρχαίοι χρόνοι, Βυζαντινοί χρόνοι, Φραγκοκρατία, Ενετοκρατία, Οθωμανική χρόνοι, Αγγλοκρατία και Κυπριακή Δημοκρατία. Αξιοσημείωτες συλλογές αποτελούν η Συλλογή των Χαρτών, η Συλλογή των Κοσμημάτων, η Συλλογή της Μεσαιωνικής κεραμικής αλλά και οι επί δανείω συλλογές όπως η Συλλογή Λητώς και Κωστάκη Σεβέρη, η Συλλογή Φυλακτού και τέλος η Συλλογή Μιχάλη Ζεϊπέκκη, αναπόσπαστο μέρος της συλλογής της Αίθουσας «Αικατερίνη Κορνάρο».

Παράλληλα το Μουσείο διαθέτει και ένα μεγάλο φωτογραφικό αρχείο που καλύπτει την περίοδο από τον 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας.

Copyright © 2024 The Leventis Museum. All rights reserved. Website by Cape IT Ltd