Ο Σύνδεσμος Φίλων

Ο Σύνδεσμος Φίλων του Μουσείου, ιδρύθηκε το 1986 από ομάδα Λευκωσιατών που πίστεψαν στην ανάγκη δημιουργίας και σύστασης του Ιστορικού Μουσείου Λευκωσίας. Η κυρία Φωτεινή Παπαδοπούλου υπό την ιδιότητα της ως μέλος του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη αλλά και με προσωπικές πρωτοβουλίες συνέβαλε στη λειτουργία του Συνδέσμου Φίλων και στην προβολή του Μουσείου.

Αρχικός στόχος της σύστασης του Συνδέσμου Φίλων του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας ήταν να βοηθήσει, να προβάλει και να ενισχύσει όλες τις προσπάθειες του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη και του Δήμου Λευκωσίας για την ιδρύσει του πρώτου Ιστορικού Μουσείου της Κύπρου.

Από τη μέρα της ίδρυσης του μέχρι σήμερα ο Σύνδεσμος έχει αναπτύξει ποικίλες δραστηριότητες που συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των συλλογών του Μουσείου, στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων αλλά και στην προβολή του πολιτιστικού έργου του Μουσείου.

Ο Σύνδεσμος Φίλων του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας διαχειρίζεται και το πωλητήριο του Μουσείου.

Copyright © 2024 The Leventis Museum. All rights reserved. Website by Cape IT Ltd