Σχολικές Ξεναγήσεις

Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις προσφέρονται σε σχολικά σύνολα σε ώρες σχολικού ωραρίου. Πραγματοποιούνται από Τρίτη έως Παρασκευή και καλύπτουν ηλικιακές ομάδες παιδιών Α΄ Δημοτικού έως Γ΄ Λυκείου. Οι ξεναγήσεις μπορεί να είναι:

Α. Γενικές: κινούνται στις Μόνιμες Συλλογές του Μουσείου και καλύπτουν χρονολογικά την ιστορία της Λευκωσίας και της Κύπρου γενικότερα από την Αρχαιότητα έως και την Αγγλοκρατία. Προσφέρουν μια γενική οπτική για την ιστορία μέσα από ένα πέρασμα σε όλες τις Μουσειακές αίθουσες και επιλεγμένα μουσειακά αντικείμενα.

Β. Ειδικές: στοχεύουν στην καλύτερη γνωριμία των παιδιών με μία συγκεκριμένη ιστορική περίοδο (Αρχαία Λευκωσία, Βυζαντινοί χρόνοι, Φραγκοκρατία κα) ή κάποια Συλλογή (Συλλογή Χαρτών, Μεσαιωνικών αγγείων, Κοσμημάτων κα). Σε συνεννόηση με το Μουσείο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσχεδιάσει την ειδική αυτή ξενάγηση του τμήματος του στο πλαίσιο της διδακτέας ύλης ή της μελέτης εξειδικευμένου θέματος.

Οι σχολικές ξεναγήσεις πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν συνεννόησης.

Μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ.22661475 (εσωτερικό 109).

Copyright © 2024 The Leventis Museum. All rights reserved. Website by Cape IT Ltd