Γίνε δωρητής

Η πρώτη δωρεά στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας έγινε από τον ιδρυτή του, τον επί δεκαετίες Δήμαρχο Λευκωσίας Λέλλο Δημητριάδη,† ο οποίος παραχώρησε την προσωπική του συλλογή με σπάνιους χάρτες της Λευκωσίας. Το γεγονός αποτέλεσε παράδειγμα για τους δημότες της Λευκωσίας, συλλέκτες και πολλούς άλλους που δώρισαν στη συνέχεια αντικείμενα για τη δημιουργία των Συλλογών του Μουσείου.

Σημαντικές δωρεές πραγματοποιήθηκαν από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη και τον Σύνδεσμο Φίλων του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας. Σήμερα οι δωρητές ανέρχονται σε περισσότερους από 300, ενώ τα αντικείμενα ξεπερνούν τα 10.000.

Χάρη στους δωρητές του, το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο θεωρείται κορυφαίος σταθμός για την κυπριακή πρωτεύουσα και επάξια χαρακτηρίζεται ως το ιστορικό μουσείο της Λευκωσίας.

Το Μουσείο συνεχίζει να δέχεται δωρεές αντικειμένων τα οποία σχετίζονται με τις Συλλογές του και την κοινωνική ζωή της Λευκωσίας, καθώς και άλλα που συνδέονται γενικότερα με την ιστορία της Κύπρου, όπως:

 • ιστορικά αρχεία που αφορούν την ιστορία της Λευκωσίας,
 • αναμνηστικά και ενθυμήματα,
 • γκραβούρες και χάρτες,
 • φωτογραφικό υλικό,
 • ενδυμασίες, υφαντά και κεντήματα,
 • έπιπλα,
 • κεραμικά,
 • κοσμήματα,
 • νομίσματα, σφραγίδες και εμβλήματα,
 • παιγνίδια και
 • άλλα αντικείμενα ιστορικού περιεχομένου, που συνιστούν τεκμήρια της πλούσιας ιστορίας της Λευκωσίας.

Για να δωρίσετε ένα αντικείμενο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο (+357 22661475 ή με email info@leventismuseum.org.cy), να συμβουλευτείτε τους εφόρους του Μουσείου και να προγραμματίσετε μια συνάντηση.

Το αντικείμενο που θα θελήσετε να καταθέσετε, αφού αξιολογηθεί από το Μουσείο, καταγράφεται στη συνέχεια στο Αρχείο του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.

Το όνομα του δωρητή αναγράφεται στο Αρχείο της Συλλογής του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας και αναφέρεται στον υπομνηματισμό (λεζάντα) του εκθέματος, καθώς και σε όλες τις πιθανές δημοσιεύσεις του συγκεκριμένου αντικειμένου.