Γυναίκα: προκλήσεις και πρόοδος κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας

Γυναίκα: προκλήσεις και πρόοδος κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας

16.05.24

19:00-20:00

Η διάλεξη αποπειράται να χαρτογραφήσει την εξέλιξη της θέσης της γυναίκας στην Κύπρο κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας μέσα από την προβολή διαφόρων θεμάτων, όπως ο αναλφαβητισμός, η γυναικεία χειραφέτηση, η συμμετοχή στα κοινά, η επαγγελματική ανέλιξη, αλλά και η συμμετοχή της γυναίκας στους αγώνες για ελευθερία.

Ομιλήτρια: Δρ Αντιγόνη Ηρακλείδου, Ιστορικός και Ανώτερη Συνεργάτις Έρευνας στο Κέντρο Αριστείας CYENS

Γλώσσα: Ελληνικά

Κρατήσεις απαραίτητες: +357 22661475
Email: info@leventismuseum.org.cy