Επικοινωνία

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Κυριακή, 10.00-16.30

Κλειστό: Δευτέρα και όλες τις δημόσιες αργίες

Ώρες λειτουργίας γραφείων: Monday-Friday, 7.45-15.30

15-17 Οδός Ιπποκράτους Λαϊκή Γειτονιά, 100 Λευκωσία

T.K. 21015, 1500 Λευκωσία, Κύπρος

+357 22661475