Οι μεγαλέμποροι της Λευκωσίας στις πρώτες δεκαετίες της Αγγλοκρατίας: από τον Ιωάννη Ευαγγελίδη στον Κώστα Χριστοδούλου

Οι μεγαλέμποροι της Λευκωσίας στις πρώτες δεκαετίες της Αγγλοκρατίας: από τον Ιωάννη Ευαγγελίδη στον Κώστα Χριστοδούλου

11.09.24

19:00-20:00

Η πρωτεύουσα Λευκωσία στα τέλη του 19ου αιώνα εξελίχθηκε σταδιακά στο μεγάλο εμπορικό και οικονομικό κέντρο του νησιού. Στο εμπόριό της ξεχώριζαν
στο τέλος της οθωμανικής περιόδου ο Ιωάννης Ευαγγελίδης (1818-1897) και οι γαμπροί του Ιωάννης Μ. Ζαχαριάδης (;-1908) και Χριστόδουλος Σεβέρης (1834-1900).

Αυτούς διαδέχθηκε με κύκλο εργασιών και παγκύπριο και διεθνές δίκτυο εμπορικών σχέσεων ο Κώστας Χριστοδούλου (1878-1972). Στη διάλεξη καταγράφονται οι σημαντικότεροι έμποροι της Λευκωσίας κατά την περίοδο 1878-1939 και αναλύονται οι κύριες οικονομικές τους δραστηριότητες.

Παράλληλα, εστιάζοντας στην περίπτωση του Κώστα Χριστοδούλου, και με βάση το αρχείο του, επιχειρείται να σκιαγραφηθούν η συνολική δημόσια παρουσία του στη Λευκωσία και η φιλανθρωπική, εκπαιδευτική και εθνική του δράση.

Ομιλητής: Δρ. Πέτρος Παπαπολυβίου, Ιστορικός, Αναπληρωτής Καθηγητής και Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Γλώσσα: Ελληνικά

Κρατήσεις απαραίτητες: +357 22661475
Email: info@leventismuseum.org.cy