Ιστορικό του Μουσείου

Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας γεννήθηκε από μια ιδέα που είχε το 1984 ο τότε δήμαρχος Λευκωσίας Λέλλος Δημητριάδης και από τη χορηγία του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη. Εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 1989. Στεγάζεται σε ένα συγκρότημα τριών ιστορικών κτηρίων, τα οποία έχουν ανακαινιστεί και διαμορφωθεί κατάλληλα προκειμένου να πληρούν σύγχρονα μουσειολογικά πρότυπα.

Το Μουσείο δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει και να αναδείξει την ιστορία της Λευκωσίας, της τελευταίας μοιρασμένης πρωτεύουσας της Ευρώπης. Αφηγείται την ιστορία της πόλης από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα μέσω των μοναδικών, πλούσιων Συλλογών του. Περισσότερα από 10.000 αντικείμενα, όπως χάρτες, έγγραφα, πίνακες ζωγραφικής, χαρακτικά και κοστούμια, ξετυλίγουν στιγμές της μακραίωνης ιστορίας και προσκαλούν τους επισκέπτες να αλληλοεπιδράσουν με το παρελθόν της πόλης.

Το 1991 η Επιτροπή του Βραβείου του Ευρωπαϊκού Μουσείου, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ανακήρυξε το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας σε Μουσείο της Χρονιάς. Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο έχει πλέον αναγνωριστεί ως ένα από τα κορυφαία μουσεία ιστορίας της Ευρώπης.

Επιπλέον, το Μουσείο διοργανώνει μια σειρά από δραστηριότητες και εκδηλώσεις που απευθύνονται σε άτομα από όλες τις ηλικιακές ομάδες, με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο και ανάγκες. Προσωρινές εκθέσεις, ξεναγήσεις, διαλέξεις, ομιλίες, βραδινές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδέονται με τις Συλλογές του Μουσείου, την ιστορία και την κοινωνική ανάπτυξη της Λευκωσίας.