Κεραμική πιατέλα

Κεραμική πιατέλα εμπνευσμένη από αρχαίο πινάκιο (ρηχό πιάτο), Κυπρογεωμετρική ΙΙ Περίοδος (950-850 π.Χ.)

Δημιουργία της Μαριάννας Τσερκέζου

Διαστάσεις (εκ.): ø 18

Τιμή: €54,00