Συλλογή Χαρτών

Η Συλλογή Χαρτών του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας περιέχει κυρίως χάρτες της Λευκωσίας από τον 16ο έως και τον 18ο αιώνα, οι οποίοι απεικονίζουν ή αναφέρονται στα βενετσιάνικα τείχη της πόλης και στην πολιορκία της Λευκωσίας από τους Οθωμανούς το 1570. Τέτοιοι χάρτες ήταν πολύ διαδεδομένοι στη Βενετία και συναντώνται σε ιζολάρια και βιβλία περιηγητών, αλλά και σε βιβλία αναφορών για οχυρώσεις και σε βιβλία που καταγράφουν πολέμους και μάχες της εποχής.

Τη Συλλογή συμπληρώνουν αξιόλογοι και σπάνιοι χάρτες της Κύπρου ή και της περιοχής της Μέσης Ανατολής, στους οποίους αναφέρεται η πόλη της Λευκωσίας.

Ο πρώτος πυρήνας της Συλλογής περιελάμβανε 9 χάρτες, οι οποίοι δωρήθηκαν στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο το 1989 από τον τότε δήμαρχο της Λευκωσίας Λέλλο Δημητριάδη. Έκτοτε, η Συλλογή εμπλουτίστηκε με δωρεές τόσο από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη και τον Σύνδεσμο Φίλων του Μουσείου όσο και από ιδιώτες.

Χάρτης της Λευκωσίας
Χαρακτικό, περ. 1579
Αντικείμενο: Β/1989/204,4
Δωρεά: Λέλλος Δημητριάδης†
Χάρτης της Λευκωσίας
Χαρακτικό, περ. 1570
Αντικείμενο: Β/1989/204,6
Δωρεά: Λέλλος Δημητριάδης†
Χάρτης της Λευκωσίας
Χαρακτικό, περ. 1571
Αντικείμενο: Β/2005/0,248
Χάρτης της Λευκωσίας
Χαρακτικό, περ. 1572-1573
Αντικείμενο: Β/1989/204,8
Δωρεά: Λέλλος Δημητριάδης†