Σχολικές ξεναγήσεις

Σχολικές ξεναγήσεις

Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις προσφέρονται σε σχολικά σύνολα σε ώρες σχολικού ωραρίου. Πραγματοποιούνται από Τρίτη έως Παρασκευή και καλύπτουν ηλικιακές ομάδες παιδιών Α’ Δημοτικού έως Γ’ Λυκείου. Οι ξεναγήσεις μπορεί να είναι:

Α. Γενικές: κινούνται στις μόνιμες Συλλογές του Μουσείου και καλύπτουν την ιστορία της Λευκωσίας και της Κύπρου από την αρχαιότητα έως και την Αγγλοκρατία. Προσφέρουν μια γενική επισκόπηση της ιστορίας μέσα από ένα πέρασμα σε όλες τις αίθουσες του Μουσείου, εστιάζοντας κάθε φορά σε επιλεγμένα μουσειακά αντικείμενα.

Β. Ειδικές: στοχεύουν στην πληρέστερη γνωριμία των παιδιών με μία συγκεκριμένη ιστορική περίοδο (Αρχαία Λευκωσία, Βυζαντινοί Χρόνοι, Φραγκοκρατία κ.ά.) ή κάποια Συλλογή (Χαρτών, Μεσαιωνικής Κεραμικής, Κοσμημάτων κ.ά.). Σε συνεννόηση με το Μουσείο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσχεδιάσει την ειδική αυτή ξενάγηση του τμήματός του στο πλαίσιο της διδακτέας ύλης ή της μελέτης ενός εξειδικευμένου θέματος.

Οι σχολικές ξεναγήσεις πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν συνεννόησης.

Κρατήσεις απαραίτητες: Τ.: +357 22661475 / Ε.: education@leventismuseum.org.cy